Як виконувався бюджет Дніпропетровської області у 2020 році

Минула, 4 сесія Дніпропетровської обласної ради нового скликання, затвердила бюджет на 2021 рік. Серед напрямків, яким приділено особливу увагу -підтримка закладів охорони здоров’я, реалізацію комплексної програми екологічної безпеки та ряд інших соціально значущих питань, яким завжди приділяє увагу фракція ВО «Батьківщина» в обласній раді.

Тепер же, на виконання статті 80 Бюджетного кодексу України департаментом фінансів облдержадміністрації, маємо змогу ознайомитися з інформацією про виконання обласного бюджету за 2020 рік.

До загального фонду обласного бюджету у звітному періоді надійшло 5 883,0 млн.грн, що склало 89 % до річного плану (недоотримано 727,4 млн.грн). Порівняно з показниками минулого року надходження зменшились на 198,3 млн.грн. або на 3,3%.

Невиконання планових показників обласного бюджету за результатами звітного року утворилося через недонадходження бюджетоутворюючих податків:

  • податку на прибуток приватних підприємств (-467,3 млн.грн) внаслідок зменшення обсягів реалізації по основних платниках – підприємствах гірничо-металургійного комплексу (ПАТ «Інгулецький ГЗК», ПрАТ «Північний ГЗК» і ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»), зниження цін на світовому та внутрішньому ринках, у тому числі за рахунок курсових різниць, а також зменшення чистого доходу підприємств-учасників ПРАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» у зв’язку із падінням обсягів реалізації вугілля;

  • податку на доходи фізичних осіб ( 312, 8 млн.грн) – внаслідок зниження ділової активності суб’єктів господарювання в час епідемії та провадження карантинних обмежень.

Разом з тим, при загальному невиконанні плану по доходах загального фонду обласного бюджету має місце перевиконання планових показників за окремими джерелами на загальну суму 70,8 млн.грн, а саме понад план отримано:

  • рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 56,5 млн.грн. (+ 31,2 млн.грн. до факту 2019 року).

  • плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – майже 7,0 млн.грн. (+11,7 млн.грн) до факту 2019 року;

  • плати за надання адміністративних послуг – 2,9 млн.грн (+5,5 млн.грн до факту 2019 року);

  • інших надходжень – 2,2 млн.грн.

  • рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату – 1,3 млн.грн.

До спеціального фонду обласного бюджету надійшло податків і зборів 495,5 млн.грн або 98,7% до плану 2020 року.

Надходження до обласного бюджету екологічного податку склали 225,2 млн.грн, що становить 94,0% до плану у зв’язку зі зменшенням нарахувань та сплати до бюджету сум по окремих великих платниках (АТ «ДТЕК «Дніпроенерго» - внаслідок зниження виробництва електроенергії через скорочення її споживання підприємствами у провідних галузях; ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Південний ГЗК», ПАТ «Інтерпайп НТЗ», ПАТ «Дніпровський металургійний завод» - внаслідок зменшення обсягу випуску товарної продукції, та, відповідно, обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та скидів у водні об’єкти).

Кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва надійшли в обсязі 8,2 млн.грн, що у 1,6 раза перевищує заплановану суму за рахунок збільшення площ сільськогосподарських угідь, що вилучаються великими промисловими підприємствами для використання їх у цілях, не пов’язаних з веденням сільського господарства.

Надходження власних надходжень бюджетних установ по обласному бюджету склали 259, 2 млн.грн або 101,2 % до уточнених кошторисних призначень.

У цілому надходження до загального та спеціального фондів обласного бюджету за звітній рік склали 6 378,5 млн .грн.

З державного бюджету до обласного при плані на рік 4 598,1 млн. грн надійшло 4 414,4 млн. грн або 96,0% . Недоотримано субвенцій на загальну суму 183,7 млн. грн. З них: субвенція на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 80,0 млн. грн; субвенція на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» - 78,4 млн. грн; субвенція на здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я за рахунок коштів, виділених із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками – 21,2 млн.грн.

З цього бюджету кошти витрачено на утримання установ та цільових програм – 6874,7 млн.грн, або 84,6 % до річних планових показників.

З метою виконання заходів по боротьбі з пандемією COVID-19 витрачено 416 млн.грн, у тому числі 250,7 млн за рахунок коштів державного бюджету і 165,3 млн. грн. за рахунок обласного бюджету. Кошти ці витрачались на доплати працівникам закладів охорони здоров’я, придбання тест-систем , медикаментів та медичного обладнання.