Дніпропетровська «Батьківщина» висловлює співчуття депутатці обласної ради Олені Плахотнік з приводу смерті її батька Олександра Коробочки.

Доктор технічних наук, професор, академік Підйомно-транспортної Академії наук України, ректор Дніпровського державного технічного університету Олександр Коробочка раптово помер на сімдесятому році свого життя.Олександр Миколайович був заслуженим працівником освіти України, Почесним професором НТУ «Київський політехнічний інститут», Карагандинського державного технічного університету та Міжнародного турецько-казахського університету імені Х.А. Ясаві.

Олександр Коробочка народився 1 січня 1953 року в місті Алі-Байрамни, Азербайджан. У 1975 році він закінчив з відзнакою Дніпродзержинський індустріальний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». Того ж року розпочав професійну діяльність у стінах рідного закладу освіти, де працював на посадах інженера, старшого інженера, молодшого та старшого наукового співробітника.У 1995 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, у 2000 - у йому було присвоєне вчене звання професора.

Під час роботи у Дніпровському державному технічному університеті Олександр Коробочка обіймав посади доцента кафедри технології машинобудування, декана механічного факультету, проректора з навчальної роботи, завідуючого кафедрою «Автомобілі та автомобільне господарство», у 2008 році став ректором навчального закладу, який очолював до останнього дня свого життя . Вчений керував науковою школою «Автомобілі та автомобільне господарство», у межах якої виконувалися фундаментальні та прикладні дослідження щодо властивостей зносостійких покриттів робочих поверхонь деталей газорозподільного механізму двигунів внутрішнього згоряння. У науковому здобутку Олександра Коробочки 250 наукових праць, 20 з яких видані за кордоном, 22 патенти на винаходи та корисні моделі. Він автор 5 монографій, 14 навчальних посібників, виданих у співавторстві, а також 2 підручників із грифом МОН України. За його керівництва підготовлено 7 кандидатів технічних наук.

K.jpg